Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • Dit onderzoek richt zich op de behoefte aan kader binnen sportverenigingen in Nederland. Centraal staat de vraag naar de wijze waarop en de mate waarin deze behoefte wordt vervuld, de…

  Boek
 • naar een permanente sportbeoefening

  Om een passend beleid op het gebied van sport en bewegen te kunnen voeren voor ouderen was het zinvol meer inzicht te krijgen in het sportgedrag en de houdingen van…

  Boek
 • het onderzoeken waard!

  Recreatieve activiteiten leggen in toenemende mate beslag op de ruimte als gevolg van ontwikkelingen in de beschikbare vrije tijd, de mobiliteit en het hoge welvaartsniveau. Het bijzondere karakter van bepaalde…

  Boek
 • een onderzoek naar kenmerken, gedrag en wensen van de sportvissers

  Om ten behoeve van het te voeren beleid, onder andere met betrekking tot inrichting en beheer van viswateren, meer inzicht te krijgen in de aantallen Nederlandse sportvissers die vissen in…

  Rapport
 • een onderzoek bij de bevolking van 15 tot 50 jaar in Nederland naar de vorm van sportbeoefening en de wijze waarop men hiertoe georganiseerd is, samenvatting

  Samenvatting van een onderzoek bij de bevolking van 15 tot 50 jaar in Nederland naar de vorm van sportbeoefening en de wijze waarop men hiertoe georganiseerd is. De volgende thema’s…

  Rapport
 • een aanvullend onderzoek

  De centrale vraag van dit aanvullende onderzoek op het eerder afgeronde onderzoek ‘Het gebruik van de fiets in Nederland’ is: in welke mate hangt het feitelijk fietsgedrag samen met het…

  Rapport
 • wat weten we ervan?, een literatuuroverzicht van de drempels en stimulansen voor sportbeoefening

  Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk heeft in de loop van 1976 aan het ITS opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de factoren die meebepalen…

  Boek
 • drempels en stimulansen, basisrapport, een onderzoek in opdracht van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk naar de drempels en stimulansen voor het beoefenen van sport

  Veel mensen beoefenen sport. Er is echter ook een grote groep die geen sport beoefent. De helft van deze groep niet-sporters zegt wel aan sport te willen doen en denkt…

  Boek
 • samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten

  Deze brochure is een samenvatting van de belangrijkste gegevens van het onderzoek ‘Kaderbehoefte bij sportverenigingen’. Dit onderzoek werd gedaan onder de sportverenigingen in ons land om beter inzicht te verkrijgen…

  Brochure