Spring naar content

18 publicaties gevonden

 • Hoe kunnen vakleerkrachten in het basisonderwijs hun leerlingen leren om zelfstandig te werken? Een interessante vraag, want om het principe van zelfstandig werken in het bewegingsonderwijs goed voor elkaar te krijgen is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • serieuze kansen voorhetbewegingsonderwijs?

  Dit artikel sluit aan op het artikel Stand van zaken na zeven jaar Taggen in dit nummer. Daarin wordt teruggeblikt op de digitale ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs in de zeven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De redactie van Lichamelijke Opvoeding Magazine vroeg enkele betrokkenen om naar aanleiding van het boek Van tikken naar taggen in het kader van dit topic digitalisering terug te blikken op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een onderwijsmodel dat een leerkracht bewegingsonderwijs in lessen gebruikt wordt niet zo maar even ingewisseld voor een ander concept. Toch kan het experimenteren met innovatieve onderwijsconcepten leerkrachten inspireren om hun…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een combinatie van digitale techniek, vakinhoud en didactiek in het spelonderwijs

  Dit artikel laat zien hoe de app ‘Video-catch’ werkt in het onderwijs. De vraag hierbij is vooral nog hoe en wanneer het taggen met deze digitale toepassing effectief kan worden…

  Artikel in vaktijdschrift