Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • analyse van de input van BOS-impulsprojecten

  Dit rapport betreft onderzoek naar de input van de BOS-impulsregeling. Het bevat een analyse van de input van alle BOS-projecten in de drie BOS-tranches.

  Rapport
 • Onder 191 gemeenten is onderzoek gedaan naar de mate van formalisering van het sport- en beweegbeleid in beleidsdoelstellingen en nota’s. Daarnaast is de invloed van de stimuleringsregelingen voor het lokale…

  Rapport
 • onderzoeken naar buurt-onderwijs-sport-projecten op lokaal niveau

  Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft sinds 2005 een integraal onderzoeksprogramma, de BOS-monitor, dat de schijnwerper zet op BOS-projecten. De kennis en ervaringen uit de BOS-monitor hebben…

  Artikel in vaktijdschrift
 • benut de sportvereniging in haar kracht!

  De tijdelijke stimuleringsmaatregel BOS-impuls van het ministerie van VWS heeft als verplichting dat sport en bewegen in elk geval deel uitmaakt van het samenhangend aanbod (artikel 1, lid 1b). Niet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van impuls naar structureel sport- en beweegbeleid

  NISB heeft de Beleidswijzer Sport en Bewegen ontwikkeld. Een stappenplan voor gemeenten met voorbeelden, hulpmiddelen en tips voor het opstellen van lokaal sport- en beweegbeleid. Daarnaast is in samenwerking met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit document betreft een stappenplan met voorbeelden, hulpmiddelen en tips voor het opstellen van lokaal sport- en beweegbeleid. Deze beleidswijzer helpt gemeenten bij het tot stand brengen van een lokale…

  Boek
 • dilemma's steken de kop op

  Het sportbeleid van veel gemeenten heeft de laatste decennia grotendeels bestaan uit accommodatiebeleid en subsidie- en tarievenbeleid. Nog steeds gaat naar bovengenoemde posten. ook wel ‘hardware’ van de sport genoemd,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kleine en middelgrote gemeenten aan zet binnen de BOS-impuls

  Hoewel de BOS-regeling juist zo is opgesteld dat ook kleinere gemeenten er optimaal van kunnen profiteren, zijn het vooral de grotere gemeenten die er gebruik van maken. Zij zetten de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Medio december 2004 sloot de eerste aanvraagronde (‘eerste tranche’) voor gemeenten die deel wilden nemen aan de BOS-impuls. Inmiddels is gebleken dat gemeenten weliswaar behoorlijk veel verenigingen bij de uitvoering…

  Artikel in vaktijdschrift