Spring naar content

41 publicaties gevonden

 • analyse van de input van BOS-impulsprojecten

  Dit rapport betreft onderzoek naar de input van de BOS-impulsregeling. Het bevat een analyse van de input van alle BOS-projecten in de drie BOS-tranches.

  Rapport
 • Onder 191 gemeenten is onderzoek gedaan naar de mate van formalisering van het sport- en beweegbeleid in beleidsdoelstellingen en nota’s. Daarnaast is de invloed van de stimuleringsregelingen voor het lokale…

  Rapport
 • onderzoeken naar buurt-onderwijs-sport-projecten op lokaal niveau

  Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft sinds 2005 een integraal onderzoeksprogramma, de BOS-monitor, dat de schijnwerper zet op BOS-projecten. De kennis en ervaringen uit de BOS-monitor hebben…

  Artikel in vaktijdschrift
 • benut de sportvereniging in haar kracht!

  De tijdelijke stimuleringsmaatregel BOS-impuls van het ministerie van VWS heeft als verplichting dat sport en bewegen in elk geval deel uitmaakt van het samenhangend aanbod (artikel 1, lid 1b). Niet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van impuls naar structureel sport- en beweegbeleid

  NISB heeft de Beleidswijzer Sport en Bewegen ontwikkeld. Een stappenplan voor gemeenten met voorbeelden, hulpmiddelen en tips voor het opstellen van lokaal sport- en beweegbeleid. Daarnaast is in samenwerking met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit document betreft een stappenplan met voorbeelden, hulpmiddelen en tips voor het opstellen van lokaal sport- en beweegbeleid. Deze beleidswijzer helpt gemeenten bij het tot stand brengen van een lokale…

  Boek
 • dilemma's steken de kop op

  Het sportbeleid van veel gemeenten heeft de laatste decennia grotendeels bestaan uit accommodatiebeleid en subsidie- en tarievenbeleid. Nog steeds gaat naar bovengenoemde posten. ook wel ‘hardware’ van de sport genoemd,…

  Artikel in vaktijdschrift