Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • arbo-naslagwerk voor gezond werken in scholen

    De Schoolwijzer is ontwikkeld als naslagwerk voor directies, arbocoördinatoren en alle andere betrokkenen bij de zorg voor het arbobeleid binnen het primair en voortgezet onderwijs. De regelgeving met betrekking tot…

    Audiovisueel middel
  • het voorkomen van fysieke overbelasting van docenten lichamelijke opvoeding

    Omdat de fysieke belasting van docenten lichamelijke opvoeding nogal verschilt van de fysieke belasting waar andere docenten mee te maken hebben is besloten om een speciale ‘Beweegwijzer LO’ te maken…

    Brochure