Spring naar content

185 publicaties gevonden

 • actuele uitdagingen en antwoorden van sportbestuurders

  Het doel van de Governance of Sport Monitor (GSM) is om een actuele beschrijving te geven van de manier waarop organisaties in de sport worden bestuurd en de ontwikkelingen die…

  Rapport
 • onderzoek naar de organisatie van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

  Het kabinet stelt in het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ te willen streven naar uitbreiding van het aantal lesuren voor bewegingsonderwijs op de basisschool. In een reactie op dit voornemen heeft de…

  Rapport
 • voortgangsrapportage actieplan "naar een veiliger sportklimaat"

  In het voorjaar van 2011 lanceerde minister Schippers het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK). Het programma maakte deel uit van het streven van kabinet Rutte I om Nederland veiliger…

  Rapport
 • ontwikkeling en invoering van een kwaliteitsassessment voor sportleiders

  Aan sport wordt in onze moderne samenleving veel waarde gehecht. Sport is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding voor heel veel Nederlanders, maar er valt meer mee te winnen voor de…

  Proefschrift/oratie
 • conclusies en slotbeschouwing van de monitor samen voor sportiviteit en respect 2009-2012

  In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Ook NOC*NSF is een van de…

  Rapport
 • inventarisatie, vergelijking en perspectieven van schoolsportactiviteiten in Nederland

  Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe schoolsportactiviteiten tussen de verschillende onderwijssoorten en tussen het onderwijs en traditionele sportaanbieders (sportbonden en verenigingen) met elkaar samenhangen en op welke…

  Rapport
 • onderzoek onder pabo-opleidingen, scholen voor primair onderwijs en pabo-alumni

  Met de wijziging van de Wet op het primair onderwijs in 2001 werd de bevoegdheid van opgeleiden van de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) voor het vak bewegingsonderwijs beperkt tot…

  Rapport