Spring naar content

182 publicaties gevonden

 • voortgangsrapportage actieplan "naar een veiliger sportklimaat"

  In het voorjaar van 2011 lanceerde minister Schippers het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK). Het programma maakte deel uit van het streven van kabinet Rutte I om Nederland veiliger…

  Rapport
 • ontwikkeling en invoering van een kwaliteitsassessment voor sportleiders

  Aan sport wordt in onze moderne samenleving veel waarde gehecht. Sport is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding voor heel veel Nederlanders, maar er valt meer mee te winnen voor de…

  Proefschrift/oratie
 • conclusies en slotbeschouwing van de monitor samen voor sportiviteit en respect 2009-2012

  In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Ook NOC*NSF is een van de…

  Rapport
 • inventarisatie, vergelijking en perspectieven van schoolsportactiviteiten in Nederland

  Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe schoolsportactiviteiten tussen de verschillende onderwijssoorten en tussen het onderwijs en traditionele sportaanbieders (sportbonden en verenigingen) met elkaar samenhangen en op welke…

  Rapport
 • onderzoek onder pabo-opleidingen, scholen voor primair onderwijs en pabo-alumni

  Met de wijziging van de Wet op het primair onderwijs in 2001 werd de bevoegdheid van opgeleiden van de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) voor het vak bewegingsonderwijs beperkt tot…

  Rapport
 • Het ‘Trendrapport Fitnessbranche 2012’ is een initiatief van het Mulier Instituut. Het rapport schetst een actueel beeld van de vraag- en aanbodzijde van de Nederlandse fitnessbranche. Deze marktschets is waardevol…

  Rapport
 • meer en beter, verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen binnen zes eerste tranche gemeenten

  De Impuls brede scholen, sport en cultuur is gericht op een betere verbinding tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. De inzet van combinatiefunctionarissen moet deze verbinding vorm en inhoud…

  Verslag