Spring naar content

151 publicaties gevonden

 • resultaten ledenpeiling KVLO 2015

  De KVLO beoogt met haar activiteiten haar leden een meerwaarde te bieden. Om na te gaan of de services van de KVLO bij de voorkeuren aansluiten is in mei dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Begin 2015 verscheen Quality Physical Education (QPE) – Guidelines For Policy-Makers van de UNESCO, een QPE-visie van deze internationale organisatie. Waarom meent de UN dat dit nodig is en wat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • evaluatie van de mate waarin het pilotproject vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen geslaagd is en welke mogelijkheden daarmee ontstaan voor borging en verdere verbreiding

  Met steun van de gemeente Helmond zet Stichting Jeugd in Beweging Brengen (JIBB) in op het bevorderen van motorische/fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen door hen een kans te geven…

  Rapport
 • Kenniscentrum Sport werkt samen met de Vereniging Sport en Gemeenten aan een kwaliteitsimpuls voor de buurtsportcoach (BSC). Een van de manieren om te werken aan kwaliteit en professionalisering is een…

  Rapport
 • factsheet 2016/13

  Bewegingsonderwijs op basisscholen staat veel in de belangstelling. Op dit moment vullen scholen bewegingsonderwijs deels op hun eigen manier in, omdat voor de lesfrequentie, lestijd en bevoegdheid van de leraar…

  Factsheet
 • kaarten en kengetallen

  Dit vijfde brancherapport Sport biedt zicht op het landschap van sportaccommodaties in Nederland. Hoeveel zijn er? Waar staan ze? Wat zijn de reisafstanden? Wat zijn de verzorgingsgebieden? Hoe zit het…

  Boek