Spring naar content

53 publicaties gevonden

 • conclusies en slotbeschouwing van de monitor samen voor sportiviteit en respect 2009-2012

  In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Ook NOC*NSF is een van de…

  Rapport
 • onderzoek naar de betrokkenheid van sportverenigingen bij BOS-projecten

  Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) volgt de samenwerkingsverbanden in de BOS-driehoek nauwgezet. Het monitoren levert namelijk kennis en ervaringen op, die kunnen worden gedeeld met gemeenten. Zodoende…

  Rapport
 • analyse spel- en gedragsregels

  In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Naast de elf bonden is ook…

  Rapport
 • beleidsplan scholingsboulevard Enschede

  Beleidsplan om door middel van het inzetten van sport en cultuur het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

  Beleidsnota
 • In opdracht van NOC*NSF hebben het Mulier Instituut en Kennispraktijk – voor sport, onderwijs & gezondheid het sportonderzoek in Nederland in kaart gebracht. Aan de hand van deskresearch en gebruikmakend…

  Rapport
 • het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden van de hbo-sportinstituten (Alo's)

  Het ALODO (gevormd door de directeuren van de zes hbo-sportinstituten in Nederland) en de KVLO (Koninklijke Vereniging voor leraren Lichamelijke Opvoeding) willen door middel van een onderzoek inzicht krijgen in…

  Rapport
 • sport- en beweegleiders 55+, onderzoek naar kaderproblematiek onder sport- en beweegleiders 55+

  Onderzoek naar kaderproblematiek onder sport- en beweegleiders 55+. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de aard van de mogelijke kaderproblematiek voor sport- en beweegactiviteiten 55+ en op…

  Rapport
 • monitor sportief gedrag, 0-meting, een eerste beschrijving van ervaringen van sportief en onsportief gedrag binnen de Nederlandse breedtesport

  Tijdens het sportseizoen 2007-2008 hebben de NSA en Kennispraktijk Steenbergen onderzoek gedaan naar sportief en onsportief gedrag binnen de Nederlandse breedtesport. Zo’n duizend sporters, scheidsrechters, coaches, supporters en ouders hebben…

  Rapport
 • inzicht in locaties met beweegmanagement

  NISB inventariseerde in 2007 voor de vierde maal het aantal locaties in Nederland waar wordt samengewerkt in de vorm van beweegmanagement. Doel van deze inventarisatie is om zicht te houden…

  Rapport