Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • Op 1 februari 2016 organiseerde de Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) een masterclass over Professionaliteit en leiderschap in bewegen. Aan de hand van praktijkcasussen werd vanuit het perspectief…

  Artikel in vaktijdschrift
 • werk aan de winkel!

  Artikel van Justus Beth en Koen Breedveld (Mulier Instituut) in Sport & Strategie. In het voorjaar van 2014 werd de onderzoeks- en beleidswereld rondom school, sport en bewegen binnen een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • onderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

  In dit onderzoek is nagegaan hoe lichamelijke opvoeding op scholen voor voortgezet onderwijs in de huidige dynamische maatschappelijke context is georganiseerd. Daarbij is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar…

  Verslag
 • Het appèl lijkt niet te weerstaan: de fysieke drempel van steeds meer gymzalen wordt geslecht. De tablet rukt op in de gymles. Waar sommige collega’s verrukt over dit leermiddel steeds…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • procesevaluatie basisscholencompetitie zaalvoetbal in Zeeburg, Amsterdam

  In de wijk Zeeburg in Amsterdam-Oost wordt sinds 2009 op initiatief van de KNVB een zaalvoetbalcompetitie georganiseerd voor kinderen uit de wijk. De competitie is een laagdrempelig en structureel aanbod…

  Rapport
 • meer en beter, verdiepingsonderzoek naar effecten én processen van de inzet van combinatiefunctionarissen binnen zes eerste tranche gemeenten

  De Impuls brede scholen, sport en cultuur is gericht op een betere verbinding tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. De inzet van combinatiefunctionarissen moet deze verbinding vorm en inhoud…

  Verslag
 • outcome monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur

  De Impuls brede scholen, sport en cultuur betreft een structurele inzet van rijksmiddelen voor de inzet van professionals die een brug vormen tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Er…

  Rapport
 • kansen voor de toekomst, brede analyse 2010

  De verbindingen tussen onderwijs en sport & bewegen staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Sport en bewegen zijn activiteiten die jeugdigen binnen en buiten de school enorm boeien…

  Rapport
 • evaluatie impuls brede scholen, sport en cultuur gemeente Heusden

  In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van het effect van de Impuls brede scholen, sport en cultuur op het aanbod van en deelname aan sport- en cultuuractiviteiten in de…

  Rapport