Spring naar content

4 publicaties gevonden

  • tekst van de oratie van prof. Dr. Karien Stronks

    Er dient een koerswijziging plaats te vinden om de volksgezondheid te verbeteren. Preventie moet maatschappelijke oorzaken van slechte gezondheid als geringe opleiding, ongeletterdheid, armoede, verkeer en beschikbaarheid van voeding aanpakken.…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift