Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • dansante bewegingsactiviteiten, praktijk en theorie

  Dit naslagwerk bestaat uit een boek en cd-roms. Het boek heeft als doel (toekomstige) lesgevers meer inzicht te geven in de basisinformatie over dans, en kennis inzicht en vaardigheden bij…

  Boek
 • onderzoek naar jeugdgerichtheid in de sport

  Plezierbeleving is één van de belangrijkste motieven bij kinderen om te (blijven) sporten. Intrinsiek gemotiveerde kinderen zijn dan ook minder geneigd te stoppen met hun sportbeoefening. Ze hebben positieve gevoelens…

  Artikel in vaktijdschrift
 • integrale kwaliteitszorg sportclubs

  De jongste tijd wordt de noodzaak van effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit in de sport meer en meer alom onderkend. Dit uit zich onder meer in de goedkeuring van het ‘Strategisch…

  Rapport
 • integrale kwaliteitszorg sportclubs

  Dit boek geeft een beschrijving van 7 checklists waarmee men zelf de clubwerking in het algemeen en de jeugdwerking in het bijzonder kan nagaan.

  Boek