Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • Van de leraar lichamelijke opvoeding (LO) wordt verwacht dat hij zichzelf blijft ontwikkelen en een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van zijn eigen functioneren, zijn vakgroep en mogelijk het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In twaalf minuten een zo groot mogelijke afstand lopen staat het op het programma van veel scholen in het voortgezet onderwijs. Vaak zelfs ‘voor een punt’. Is dat eigenlijk wel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Background The objective of this study was to derive evidence-based physical activity guidelines for the general Dutch population. Methods Two systematic reviews were conducted of English language meta-analyses in PubMed…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • op het Heerbeeck College

  Wat beoordeel je nu eigenlijk bij LO? Op het Heerbeeck College in Best werd er, zoals op veel scholen, jarenlang vooral beoordeeld op bewegingsvaardigheden en op inzet. Sinds dit schooljaar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met het ‘mengpaneel motiverend beoordelen’ gepresenteerd eerder in dit topic, kan een beoordeling motiverender gemaakt worden. Om dit te illustreren zijn principes uit het mengpaneel toegepast en uitgeprobeerd binnen een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de zelfdeterminatietheorie

  Dit topic gaat over het beoordelen van LO op een voor leerlingen motiverende manier. In dit eerste artikel beantwoorden we eerst de vragen: wat is eigenlijk motivatie en hoe kun…

  Artikel in vaktijdschrift
 • constructive alignment bij LO

  Voor een logisch en krachtig LO-curriculum is het van belang dat er een goede afstemming is tussen de lesdoelen, de leeractiviteiten, en de wijze van beoordeling. Het onderzoek ‘Een Punt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Over de effectiviteit van stretching wordt in de praktijk veel gespeculeerd en beweerd. De een gelooft er heilig in, de ander vindt het maar onzin. Tijd om de wetenschappelijke bewijzen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het bewegingsonderwijs wordt steeds vaker genoemd als het gaat om oplossingen voor het probleem van bewegingsarmoede bij de jeugd. Maar welke bewijzen zijn er eigenlijk voor dat het bewegingsonderwijs daar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Voor veel mensen is ‘afvallen’ een belangrijke reden om zich lichamelijk in te spannen. Ook op scholen wordt er soms aandacht besteed aan de relatie tussen (over)gewicht en inspanning. Maar…

  Artikel in vaktijdschrift