Spring naar content

34 publicaties gevonden

 • Het is logisch dat je een cijfer krijgt voor wiskunde, Engels, Nederlands, scheikunde. Maar hoe zit dat eigenlijk met het vak lichamelijke opvoeding? Leerlingen, ouders, de school, iedereen verwacht een ‘punt voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het stuk over het onderzoekartikel in aflevering 1 van ons magazine heeft sommige collega’s in de pen doen klimmen. Ze schreven een brief in reactie op het ‘Onderzoekartikel, wel berekenbaar maar onleesbaar’…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Wat wensen wij te bereiken met de Lichamelijke Opvoeding, en welke effecten bereiken wij daadwerkelijk? Om duidelijk te maken aan politici, beleidsmakers en schooldirecties waarom het bewegingsonderwijs een belangrijke plaats verdient in het onderwijs, moet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het bewegingsonderwijs is, net als andere schoolvakken, een leervak. Een deel van dat ‘leren’ is motorisch leren. Veel gymleraren hebben voor het laatst motorische leertheorieën bestudeerd toen ze nog in opleiding waren. Daarom worden in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Uit onderzoek (naar het werpen van een bal) is gebleken dat het geven van een voorbeeld vóóraf op video, ondersteund door verbale aanwijzingen, een groter leereffect geeft dan alleen verbale feedback óf alleen een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Al jaren zeggen we dat bewegen een effect heeft op de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat je leven lang te doen. Onze actie 3+2 speelt hier ook op in. Mooi is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Binnen de hbo-opleidingen tot leraar lichamelijke opvoeding is in de afgelopen tien jaar meer aandacht gekomen voor onderzoek. Onder andere door druk vanuit visitatiecommissies zijn de curricula aangepast om de aankomende bewegingsonderwijzer vaardigheden mee te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • oratie

  Oratie, uitgesproken op 27 april 2007. De relatie tussen fysieke activiteit en gezondheid is onomstotelijk vastgesteld. Zo kan fysieke activiteit onder ander ischaemische hart- en vaatziekten, dikke-darmkanker, hersenbloedingen, overgewicht en…

  Boek