Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • Sinds we wisten dat het Finse onderwijssysteem internationaal door velen wordt gezien als het beste systeem ter wereld, wilden wij een bezoek brengen aan de onderwijsinstituten om te zien wat hun ‘geheim’ was. In februari 2014 hebben…

  Artikel in vaktijdschrift
 • op welke wijze krijg je dat als opleiding voor elkaar?

  Hbo-opleidingen tot leraar lichamelijke opvoeding zijn de afgelopen jaren bezig geweest om onderzoek te integreren in het onderwijs. Het instellen van lectoraten aan hbo-opleidingen heeft daar ook een positieve bijdrage aan geleverd.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het schoolplein biedt ieder kind op de basisschool de kans tot motorische- en sociale ontwikkeling. Maar het is niet meer vanzelfsprekend dat er een breed scala van spel- en sportactiviteiten op het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • thema Schoolsport om te scoren bij de 5%-doelstelling

  Wanneer je als basisschool kinderen wilt stimuleren om meer te bewegen zijn daartoe verschillende mogelijkheden. Gezien de tijd en moeite die dit kost, is het echter van groot belang om te controleren of er…

  Artikel in vaktijdschrift
 • spelenderwijs bewegen

  Het schoolplein biedt ieder kind op de basisschool de kans tot motorische- en sociale ontwikkeling. Maar het is niet meer vanzelfsprekend dat er een breed scala van spel- en sportactiviteiten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • thema schoolsport om te scoren bij de 5%-doelstelling

  Wanneer je als basisschool kinderen wilt stimuleren om meer te bewegen zijn daartoe verschillende mogelijkheden. Gezien de tijd en moeite die dit kost, is het echter van groot belang om…

  Verslag
 • een onderzoek naar de beweegredenen voor de korfbalsport en het blessure-preventief gedrag van deze groep

  Dit afstudeeronderzoek, dat wordt uitgevoerd ten behoeve van (de medische commissie van) het KNKV, is een vervolg op het kwantitatieve onderzoek naar zaalkorfbalblessures bij 34-plussers in het seizoen ’92/’93. Dit…

  Rapport