Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • Bij partnerleren werken leerlingen samen per twee in een gedefinieerde helper- uitvoerderrelatie om elkaars leren te maximaliseren. Omwille van de samenwerking tussen lerenden is partnerleren een geschikte werkvorm om zowel bewegings- als…

    Artikel in vaktijdschrift