Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • prevalentieonderzoek gebaseerd op jeugdervaringen

    Naar aanleiding van het prevalentieonderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport in Nederland en België (Vertommen et al., 2016) is met het huidige onderzoek een vergelijkbaar, geactualiseerd prevalentieonderzoek naar grensoverschrijdend…

    Rapport