Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • Sportverenigingen hebben te maken met een terugloop van het ledental. Het aanboren en inlijven van nieuwe doelgroepen, zoals senioren, is een strategie die de betreffende verenigingen kan helpen om het…

    Rapport