Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • tussentijdse metingen: veilig sportklimaat, beweegredenen & knelpunten

    In 2013 is de Sportkadermonitor ontwikkeld. Het doel van deze monitor is het verkrijgen van een beeld van het sportkader in Nederland. Wat motiveert kaderleden, wat is hun opleidingsachtergrond en…

    Rapport
  • eerste meting

    Een van de ambities uit de ‘Sportagenda 2016’ is het verhogen van de sportparticipatie van 65 naar 75 procent. Voor realisatie van deze ambitie is voldoende en gekwalificeerd sporttechnisch, arbitrerend…

    Rapport