Spring naar content

7 publicaties gevonden

 • Dit onderzoek beschrijft in welke mate grensoverschrijdend gedrag voorkomt in alle gymdisciplines en – niveaus. Ook is nagegaan wat de aard van die misdragingen is en wat ermee is gebeurd…

  Rapport
 • aard, omvang en ernst van de dopinghandel in Nederland

  In de media duiken met enige regelmaat berichten op over het gebruik van doping in de sport. Niet alleen in de topsport, ook daarbuiten worden middelen gebruikt om de (sport)prestaties…

  Rapport
 • onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport

   In dit onderzoeksrapport staat de volgende vraag centraal: Wat is de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de wielersport en welke maatregelen kunnen worden genomen ter bestrijding daarvan?  Over…

  Rapport
 • de rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners

  De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, is als volgt geformuleerd: Hoe kunnen de politie en haar partners de bestrijding en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport…

  Rapport
 • geschillenbeslechtiging, tuchtrecht, strafrecht, bemiddeling, mediation, arbitrage en bindend advies in de sport

  Op en rond onze sportvelden en sportaccommodaties zijn vele mooie sportmomenten te beleven. Steeds meer mensen gaan sporten. Maar waar mensen met elkaar omgaan, gebeuren helaas ook minder mooie dingen,…

  Rapport
 • de aard en reikwijdte van het probleem, de risico's en de aanpak

  Matchfixing, ofwel wedstrijdvervalsing in goed Nederlands, is een thema dat de afgelopen jaren ook in ons land nadrukkelijk op de agenda is gekomen, mede door de aandacht in de media…

  Rapport