Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • het ontwikkelen van het aanpassingsvermogen van teams

    Teams die zich continu kunnen aanpassen op veranderende situaties presteren het best. Maar hoe ontwikkel je zo’n ‘zelfregulerend team’? Dat begint met het creëren van chaos. Dat lijkt op het…

    Boek
  • Vakdocenten, leerplanontwikkelaars en onderzoekers discussiëren al jarenlang over de ‘juiste’ manier van beoordelen in de les LO. Beoordelen we de ontwikkeling van iedere leerling op een bepaalde motorische vaardigheid, of is het…

    Artikel in vaktijdschrift