Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • leren van de beleidsvorming voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie

    Aanleiding voor dit onderzoek is de totstandkoming van de Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) in het basispakket, die tot de activering van de betaaltitel per 1 januari 2019 twaalf jaar in…

    Rapport