Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • De gymlessen starten op maandagochtend vroeg op een school voor primair onderwijs in de wijk Beverwaard (Rotterdam Zuid). Dit is een wijk met een multiculturele populatie met huishoudens die over…

    Artikel in vaktijdschrift
  • een onderzoek naar de mate van positief coachen bij taekwondotrainers en de betekenis die zij eraan verlenen

    Uit verschillende onderzoeken blijkt dat trainers die positief coachen positieve effecten kunnen hebben op de sociale en morele ontwikkeling van het kind. Binnen dit onderzoek is daarom gekeken naar de…

    Scriptie