Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • prospective 4-Year study among adolescent and young adult football players

  The results indicate that players’ enjoyment was the main predictor of (short-term and long-term) dropout. In addition, relative to remainers, dropouts perceived more alternatives in terms of other sports, had…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • het natuurlijk laboratorium van het leven

  In het kader van de nieuwe leerstoel Sport & Performance Psychology, hield Nico van Yperen op dinsdag 30 oktober 2018 een academische rede met als titel ‘Mentale aspecten van sport…

  Proefschrift/oratie
 • Inaugurele rede, uitgesproken bij het verkrijgen van het ambt van bijzonder hoogleraar in de psychologie van presteren, stress en motivatie. In deze rede wordt de vraag beantwoord hoe het komt…

  Proefschrift/oratie
 • de Ajax-school, schoolvoorbeeld van Talent-ontwikkeling

  Rapport over de Ajax-school, het ontstaan ervan en alle aspecten er rondom heen.

  Rapport