Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • samenspel

  Dit magazine handelt over de lokale ketenaanpakken waarin buurtsportcoaches worden ingezet.

  Vaktijdschrift
 • vijf sport- en beweegvoorbeelden uit de lokale praktijk

  Mensen in beweging krijgen en houden: een prachtige opdracht, waar dagelijks vele professionals mee bezig zijn. Werknemers bij het sportbedrijf, buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers bij de gemeente, sportconsulenten, JOGG-regisseurs, combinatiefunctionarissen, medewerkers van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • maatwerk, samenwerking en betrokkenheid

  Mensen in beweging krijgen en houden: een prachtige opdracht, waar dagelijks vele professionals mee bezig zijn. In dit eerste deel van een tweeluik worden de eerste vijf praktijkvoorbeelden gepresenteerd over de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 8 buurtsportcoaches aan het woord over hun kerntaak, samenwerking en ambitie

  Dit magazine bevat inspirerende portretten en verhalen over buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen uit heel Nederland.

  Vaktijdschrift
 • maatschappelijk gedreven?, een kwalitatief onderzoek naar de opstartfase van een lokale interorganisatorische samenwerking binnen de Sportimpuls

  Dit onderzoek richt zich op de verhouding tussen beleid en lokale praktijk. Op beleidsniveau is de trend van een terugtrekkende en activerende overheid zichtbaar. Beleidstaken worden naar het lokale initiatief…

  Scriptie