Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een kwalitatief onderzoek naar de betekenis die kinderen en ouders toekennen aan sport en zwemmen en de invloed die dit heeft op de positionering van de KNZB

    Het uitgevoerde onderzoek richt zich op kinderen en hun ouders, die na het behalen van het zwemdiploma al dan niet blijven zwemmen. Het doel van dit onderzoek is om betekenissen…

    Scriptie