Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • een introductie tot de beoefening van sportgeschiedenis in Nederland

  In deze scriptie wordt een overzicht gegeven van de sportgeschiedenis en onderzoek daarnaar. De volgende onderwerpen komen aan de orde: sporthistoriografie, Nederlandse sporthistorici, sportgeschiedenis aan de universiteit en sporthistorische organisaties.

  Rapport
 • allochtonen en vrijwilligerswerk

  Deze ‘state of art’ zal ingaan op de relatie tussen allochtonen en vrijwilligerswerk in de sport. Dit wordt gedaan aan de hand van een literatuuroverzicht van dit thema. Het stuk…

  Rapport
 • slotdocument pilotproject sportbonden en homo-participatie

  Slotdocument van het pilotproject sportbonden en homo-participatie dat in het afgelopen anderhalf jaar in opdracht van NOC*NSF, GISAH en NCS is uitgevoerd. Het is een algemene beschouwing over homo-participatie in…

  Rapport
 • overzicht per gemeente

  Een inventarisatieonderzoek naar wensen, ideeën, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Gelderse gemeenten in het kader van de Stimuleringsregeling breedtesport. Uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelderland, mede namens de Gelderse Sport…

  Rapport
 • conclusies en aanbevelingen

  Een inventarisatieonderzoek naar wensen, ideeën, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Gelderse gemeenten in het kader van de stimuleringsregeling breedtesport. Uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelderland, mede namens de Gelderse Sport…

  Rapport
 • een onderzoek in opdracht van NOC*NSF

  In dit onderzoek naar etnische tweedeling in de sport in Nederland komen verschillende vormen van etnische concentratie aan de orde, zoals de samenstelling van allochtone teams, de oprichting van eigen…

  Rapport
 • inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland

  Centraal in dit onderzoeksrapport staat de vraag naar de stand van zaken in Nederland met betrekking tot sportarchieven. Welke organisaties beschikken over sport archieven en waaruit bestaan deze?

  Rapport