Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • over buurteffecten en persoonlijke ervaringen van jongens en jonge mannen

    In dit rapport worden de inzichten op een rij gezet uit het vele onderzoek naar wat wonen in een kwetsbare wijk betekent voor de bewoners, en meer in het bijzonder…

    Rapport