Spring naar content

224 publicaties gevonden

 • samen, duurzaam en gezond

  Deze rapportage is uitgevoerd door het Mulier Instituut en tot stand gekomen in samenwerking met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en in afstemming met Sportcampagne TeamNL. Het onderzoek is mede…

  Rapport
 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom (december 2018) over de samenwerking van het bedrijfsleven met de lokale sportsector en de gemeente bij de ontwikkeling van lokale sportakkoorden. Betere mogelijkheden om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het faciliteren van sportbeoefening wordt als een belangrijke randvoorwaarde gezien voor sportstimulering. In dit artikel gaat de auteur Remco Hoekman dieper in op de sportinfrastructuur, waarbij hij onder andere aandacht…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom (oktober 2018) over duurzame sportinfrastructuur. De ambitie van het Sportakkoord is dat alle sportvoorzieningen functioneel, van kwaliteit en duurzaam zijn.

  Artikel in vaktijdschrift
 • a socio-ecological approach

  Dit proefschrift biedt inzicht in lokaal sportbeleid en de betekenis van aspecten van lokaal sportbeleid voor de sportdeelname van individuen. Daarbij gaat specifieke aandacht uit naar sportaccommodaties o.a. vanwege het…

  Proefschrift/oratie
 • een vraag- en aanbodanalyse naar binnensportruimte in de plaats Rheden

  Binnensportruimte wordt in dit onderzoek gezien als een overdekte sportruimte die men zowel kan benutten voor de beoefening van meerdere zaalsporten als voor het geven van bewegingsonderwijs of lichamelijke opvoeding.…

  Rapport
 • Bij de gemeente Gorinchem is de wens ontstaan om een toekomstperspectief te hebben voor het sportaccommodatiebeleid, met name waar het gaat om de binnensport. In opdracht van de gemeente Gorinchem…

  Rapport
 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom over de grote diversiteit van beheervormen bij sportaccommodaties, waarbij de rol van de overheid afneemt en die van commerciële aanbieders toeneemt. Er is vooralsnog…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een vraag- en aanbodanalyse van buiten- en binnensportaccommodaties in 2016, 2020 en 2030

  Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, heeft tot doel om de afstemming in beeld te brengen tussen de vraag naar en het aanbod van buiten- en binnensportaccommodaties…

  Rapport