Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • op zoek naar de meerwaarde van sport voor een kwetsbare doelgroep

    In dit rapport is de haalbaarheid voor het sluiten van een Sport Impact Bond voor Life Goals onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er aanleiding is om aan te nemen…

    Rapport