Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen

  De toetreding van Polen tot de Europese Unie in 2004 en van Bulgarije en Roemenië in 2007 heeft geleid tot een toename van migranten uit deze landen naar Nederland. Hoe…

  Boek
 • ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  In dit onderzoek komen twee beleidslijnen bij elkaar; versterking van de samenwerking tussen ouders en scholen enerzijds, en verhoging van het prestatieniveau en bevordering van excellentie in het Nederlandse onderwijs…

  Rapport
 • de persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport

  De overheid probeert iedere Nederlander op een passende manier te laten sporten en bewegen. De sportdeelname van de totale bevolking laat de laatste jaren echter geen groei zien. Is die…

  Rapport
 • In de jaren negentig zijn veel veranderingen en vernieuwingen in het voortgezet onderwijs in gang gezet: basisvorming, schaalvergroting, profielen en studiehuis in de tweede fase van het havo en vwo,…

  Boek
 • betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind

  In het funderend onderwijs neemt de rijksoverheid een steeds terughoudender rol in, door bevoegdheden over te dragen aan gemeenten, schoolbesturen en de schoolleiding. Ook de ouders bedenkt zij een taak…

  Boek