Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • met inspirerende voorbeelden

    Onderzoek laat zien dat bij 65-plussers specifieke belemmeringen spelen om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten. Hoe kun je daar als gemeente mee omgaan? Samen met het Mulier Instituut…

    Rapport