Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • behoefte aan nieuwe leiderschapskwaliteiten

    Door de alsmaar terugtredende overheid, de teruglopende financiële middelen en forse decentralisatie van taken zijn lokale overheden zich aan het heroriënteren op hun rol, taak en positie. Rob Brekelmans ziet een boeiende oriëntatieparallel…

    Artikel in vaktijdschrift