Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • hoe beweeg je beleidsmakers?

    Dit artikel gaat over aspecten die aan bod komen bij de (her)inrichting van een beweegvriendelijke wijk. In 2010 is er een literatuurstudie en haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De hieruit verkregen inzichten kunnen…

    Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
  • literatuuronderzoek en casestudy resulterend in de ontwikkeling van een instrument, de implementatiematrix

    Dit is het verslag van het onderzoek naar implementatie van initiatieven op het gebied van sport- en bewegingsstimulering. Het onderzoek is een zogenaamde oefenproject, dat tot doel had medewerkers in…

    Rapport