Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • nemesis-2, opzet en eerste resultaten

    Deze publicatie biedt een overzicht van de uitkomsten van de basismeting van NEMESIS-2. Het is de eerste publicatie die uit het onderzoek voortkomt. Behalve kerncijfers over psychische aandoeningen en het…

    Boek
  • resultaten van de Netherlands mental health survey and incidence study (NEMESIS)

    Bewegen is goed voor de lichamelijke gezondheid, maar geldt dat ook voor de psychische gezondheid van mensen? Hebben mensen die sporten minder vaak psychische stoornissen dan mensen die niet sporten?…

    Rapport