Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • In het kader van het opzetten van een fieldlab beweegstimulering voor kinderen heeft TNO Kwaliteit voor Leven in 2005-2006 een inventarisatie uitgevoerd van meetprotocollen. Met een fieldlab kan efficiënter gebruik…

  Rapport
 • Scoren voor gezondheid is een landelijk gezondheidsproject bedoeld om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van overgewicht onder de jeugd. TNO heeft onderzoek uitgevoerd naar de effecten van dit…

  Rapport
 • Overgewicht op de kinderleeftijd is een risico voor overgewicht op volwassen leeftijd. Vroegtijdige preventie, o.a. gericht op lichamelijke (in)activiteit, is aanbevolen. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) adviseert voor jeugdigen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • measurement of physical activity and environmental correlates

  Overgewicht bij kinderen neemt nog steeds toe mede omdat zij in het algemeen weinig bewegen. Het stimuleren van een actieve leefstijl heeft hoge prioriteit. Om effectieve strategieën te ontwikkelen die…

  Proefschrift/oratie
 • Er zijn de laatste jaren veel initiatieven genomen om een gezondere leefomgeving te creëren. Deze initiatieven zijn veelal incidenteel en versnipperd en het overzicht van al deze initiatieven ontbreekt. Om…

  Rapport
 • Dit onderzoek concludeert dat er tijdens het project Scoren voor Gezondheid 2008-2009 diverse belangrijke positieve veranderingen zijn opgetreden, die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

  Rapport
 • verschillende cijfers door gebrek aan gouden standaard

  Voor het formuleren van heldere beleidsdoelen op het gebied van bewegen en de evaluatie daarvan is het gewenst consensus te bereiken over welke vragenlijsten en meetmethoden in de Nederland voorkeur…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • In dit rapport wordt de wijze waarop de conceptversie van de VMBO Beweegwijzer door TNO PG is geëvalueerd beschreven, worden de resultaten weergegeven en worden concrete aanbevelingen gedaan.

  Rapport