Spring naar content

3 publicaties gevonden

 • rapportage, 8-meting eerste tranchegemeenten, 7-meting tweede tranchegemeenten, 6-meting derde tranchegemeenten, 5-meting vierde tranchegemeenten, 4-meting vijfde tranchegemeenten, 3-meting zesde tranchegemeenten, 2-meting zevende tranchegemeenten, 1-meting achtste tranchegemeenten, 1-meting negende tranchegemeenten

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt bij voorkeur…

  Rapport
 • quickscan

  Dit onderzoek van Panteia laat zien dat de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars toeneemt. Zowel zorgverzekeraars als gemeenten verwachten in de toekomst meer te gaan samenwerken. Bijna alle gemeenten die…

  Rapport
 • Deze publicatie betreft publicatie nummer 1 van het Fietsberaad. Het Fietsberaad heeft als doelstelling de bij verkeersbeleid betrokken ambtenaren van gemeenten, kaderwetgebieden en provincies en medewerkers van adviesbureaus te helpen…

  Rapport