Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland

    De volgende probleemstelling staat centraal in deze onderzoeksrapportage: Welke mogelijke veiligheidsrisico’s zijn er binnen de schietsport te onderkennen aan commerciële belangen, de opslag en het vervoer van legale wapens en munitie…

    Rapport
  • een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal

    Supportersgeweld en -overlast is een onderwerp dat al lange tijd in de maatschappelijke en beleidsmatige belangstelling staat. Naast de aard, omvang en ontwikkeling van incidenten rondom het voetbal staat in…

    Rapport