Spring naar content

22 publicaties gevonden

 • schoolplein wacht (3)

  Het artikel ‘Het plein wacht … ‘ in LO 5 en 6 beschrijft vijf randvoorwaarden voor een optimaal gebruik van het schoolplein. Hieronder de invulling van basisschool de Lunetten in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Aan de methodereeks Basislessen Bewegingsonderwijs is een nieuw deel toegevoegd. Een methode bewegingsonderwijs voor kleuters in de speelzaal. Het lijvige en kleurige boek staat vol ideeën en mogelijkheden voor de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De meeste pleinen in Nederland kunnen uit groeien tot een rijke speel- en beweegomgeving. Het plein wacht … en het wacht niet op de pleinwacht. De schoolomgeving kan voor meerdere…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De meeste pleinen in Nederland kunnen uitgroeien tot een rijke speel- en beweegomgeving. Het plein wacht … en het wacht niet op de pleinwacht. De schoolomgeving kan voor meerdere onderwijskundige…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In nr. 9 van Lichamelijke Opvoeding (aug. 2009) stond een uitvoerige recensie over de vernieuwde methode Basislessen bewegingsonderwijs. In een serie van drie artikelen geven de auteurs nu een nadere uitleg over…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel is een vervolg op het artikel Basislessen 2009 (1) over de docentenhandleiding, dat verscheen in ‘De Lichamelijke Opvoeding’ nr 13. De Werkbladen Basislessen bewegingsonderwijs vormen een onderdeel van de vernieuwde…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over observeren, registreren en extra zorg

  ‘Observeren kost veel te veel tijd!’ ‘Ik besteed mijn tijd liever aan de les zelf.’ Een goede docent kent de wensen en mogelijkheden van de kinderen in zijn groepen. Op basis van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit is een leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs. Deze conceptversie moet de laatste zijn voordat het in boekvorm verschijnt. Een leerlingvolgsysteem beoogt een schakel te zijn in het bieden van een zo breed…

  Werkboek / instrument
 • over observeren, registreren en extra zorg, tweede druk

  Dit leerlingvolgsysteem bewegen en spelen is ontwikkeld om de bewegings- en spelontwikkeling van kinderen van 2 t/m 16 jaar te kunnen observeren en registreren. De observaties en registraties nemen weinig…

  Boek
 • Deze publicatie is bedoeld als hulpmiddel om de voortgang in de motorische ontwikkeling van kinderen te kunnen monitoren. Het boek geeft inzicht in: het observeren en registeren van bewegingsvaardigheden, het…

  Boek