Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

    Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne en Isaacs, 1995; Opper…

    Artikel in vaktijdschrift