Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • Rotterdam, gezond, sociaal én veilig door sport!

    Sportparticipatie heeft een enorme, positieve impact op de gezondheid van Rotterdammers, op de leefbaarheid en veiligheid van buurten en wijken en op bestedingen in de stad. De maatschappelijke waarden van…

    Rapport