Spring naar content

21 publicaties gevonden

 • de stad als speelveld, je lichaam als instrument

  De hoofdstad wil een echte ‘urban sportstad’ worden, met een aantrekkelijke openbare ruimte, bijzondere plekken om te sporten en te bewegen en toonaangevende evenementen vol sport en cultuur. De agenda…

  Beleidsnota
 • advies over ouders en gezond opvoeden

  Gezond opvoeden is nog niet zo makkelijk. Het is meer dan een kwestie van twee ons groente en twee stuks fruit per dag, meer dan de kids ‘gewoon’ een uur…

  Verslag
 • Amsterdam wordt de gezondste stad voor kinderen!, terugblik 2012-2017, deel 2

  In het tweede deel van het meerjarenprogramma wordt teruggeblikt op de voorgaande jaren. De terugblik is zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. Wat is er allemaal gedaan: de resultaten/output die…

  Verslag
 • programmaplan 2015 – 2018

  Elk kind dat opgroeit in deze stad verdient een gezonde jeugd en toekomst, ongeacht zijn uitgangspositie. Daarom is de gemeente in 2013 gestart met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

  Beleidsnota
 • de sportieve stad

  Deze sportvisie beschrijft het kader voor het sportbeleid in de gemeente Amsterdam voor de komende jaren. Het is nadrukkelijk een kader dat ruimte laat voor maatwerk. Maatwerk in de stadsdelen…

  Beleidsnota
 • side events rondom top- en breedtesportevenementen, jaarlijkse stedelijke sportevenementen

  Binnen de gemeentelijke sportstimulering wordt jaarlijks een verbinding gelegd tussen de sportstimuleringsprogramma’s en de grote top- en breedtesportevenementen in de stad Amsterdam. Dit gebeurt door het aanbieden van side events…

  Rapport
 • De ambitie van de Bewegende stad is: Alle Amsterdammers bewegen. Buiten én binnen, als ze onderweg zijn, door te sporten en door te spelen. De Beweeglogica laat zien hoe Amsterdam deze…

  Rapport
 • wettelijke aansprakelijkheid op school

  Deze brochure geeft inzicht in de wettelijke aansprakelijkheid in schoolverband. De brochure is bestemd voor de directie, arbo- en veiligheidscoördinatoren van de scholen voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam. 

  Brochure