Spring naar content

22 publicaties gevonden

 • aan de slag met gedrag in 9 stappen

  Dit werkboek is bedoeld voor iedereen die zich realiseert dat gedrag en gedragsverandering belangrijk zijn in zijn of haar werk. Het werkboek leert je ‘gedrag’ centraal te stellen, de juiste…

  Werkboek / instrument
 • Rotterdam, een wereldse sportstad

  In de Sportnota 2021+ staan de ambities die Rotterdam heeft op het gebied van sporten en bewegen voor de komende jaren. De belangrijkste punten van het sportbeleid zijn: Rotterdam wil dat…

  Beleidsnota
 • actieprogramma Verenigingen

  Door veranderingen in de samenleving dreigen sportverenigingen terrein te verliezen, constateert de gemeente Rotterdam. De behoefte van Rotterdammers verandert: zij willen flexibeler sporten en meerdere sporten beoefenen. Daarnaast staan clubs…

  Rapport
 • visie openbare ruimte 2019-2029

  Het beleid van de gemeente Rotterdam op het gebied van openbare ruimte heeft drie doelen: groenere en duurzame stad, openbare ruimte van en voor iedereen en ruim baan voor fietser…

  Beleidsnota
 • Met de opheffing van de deelgemeenten in 2014 zijn alle bevoegdheden ten aanzien van sportbeleid bij het college ondergebracht en worden alle zwembaden stedelijk aangestuurd. Dat vraagt om een nieuw…

  Beleidsnota