Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • In september-oktober 2020 is onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 65 jaar of ouder. Een aantal highlights uit de resultaten: 47 procent van de 65+’ers…

  Factsheet
 • uitvoeringsplan NL Zwemveilig 2018-2020

  Dit uitvoeringsplan borduurt voort op het totale plan van aanpak ‘Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020’, de resultaten van de projectperiode NL Zwemveilig 2016-2017 en de noodzaak…

  Rapport
 • bepalingen, richtlijnen en examenprogramma's Zwem-ABC

  Boekje met daarin de richtlijnen en eisen tot het behalen van het zwemdiploma volgens de normering.

  Boek
 • impuls voor een evidence-based aanpak van het zwemonderwijs, plan van aanpak 2015 tm 2017

  Om te komen tot een evidence based aanpak van het zwemonderwijs heeft het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ namens de zwembranche en in samenwerking met de kennisinstituten ‘Nederlands Instituut voor…

  Rapport