Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • kerncijfers huishoudfinanciën, eenendertigste editie

    Het ‘Budgethandboek’ is een concreet en actueel overzicht voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met advisering over en beoordeling van de financiën van consumenten. Bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van overheden, belastingadviseurs, medewerkers…

    Boek
  • een verkenning naar de financiële toegankelijkheid van huishoudens bij de beoefening van culturele en/of sportieve activiteiten

    Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), directie Kunsten, wil meer inzicht in de betaalbaarheid van actieve kunstbeoefening voor huishoudens met een laag inkomen. Het ministerie heeft het Nibud…

    Rapport