Spring naar content

31 publicaties gevonden

 • een sportiever Nederland

  In de Sport Toekomstverkenning verkennen het SCP en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de toekomst van sport en bewegen in Nederland. Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030…

  Website
 • De Sport Toekomstverkenning (STV) is een product van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Directie Sport van het…

  Website
 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De ontwikkeling van…

  Jaarboek
 • De laatste jaren wordt een intensief politiek en maatschappelijk debat over armoede gevoerd. Het kabinet erkent dat problemen van stille armoede en sociale uitsluiting in Nederland nog niet verdwenen zijn,…

  Boek
 • ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

  In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun leefomgeving is gewerkt aan vitale…

  Boek
 • Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De ontwikkeling van het armoedepercentage…

  Jaarboek
 • een verkenning van publieke prestaties voor de kabinetsformatie 2012

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt voor iedere kabinetsformatie een verkenning uit. Die geeft een overzicht van de historische en toekomstige inzet van de beschikbare middelen voor publieke diensten,…

  Boek
 • In deze Monitor Talent naar de Top 2011 rapporteren het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Commissie Monitoring Talent naar de Top aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en…

  Boek
 • Het Sociaal en Cultureel Rapport biedt een overzicht van recente maatschappelijke ontwikkelingen en feiten over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Ook wordt het beleid omschreven in de sectoren gezondheid,…

  Boek