Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar

    Advies van het SER aan de informateur over voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Het betreft hier kinderopvang en sluitende dagarrangementen. Het streven moet in de komende kabinetsperiode erop gericht…

    Rapport