Spring naar content

24 publicaties gevonden

 • deelstudie c, veiligheid van niet aan sportaccommodaties gebonden sportbeoefening in Nederland

  Dit rapport bevat een onderdeel van een onderzoek naar welke uitspraken er, op basis van bestaande kennis, mogelijk zijn over de ernst van de sportonveiligheid in Nederland in brede zin.…

  Rapport
 • scholing over eten, beweging en opvoeding in de kinderopvang

  In de scholing Een Gezonde Start leren (toekomstige) pedagogisch medewerkers en gastouders hoe zij samen met ouders, kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving bieden en zelf het gezonde voorbeeld…

  Website
 • projecten Meer Bewegen en Valpreventie voor Allochtone Ouderen (MBVAO), handleiding voor beweegbegeleiders, concept

  Deze handleiding biedt hulp aan de begeleiders van het project ‘Bewegen valt goed!’ zodat zij goed in kunnen spelen op vragen van deelnemers. De handleiding bestaat uit twee delen. Het…

  Handboek / handleiding
 • belangrijke rol weggelegd voor leefstijlbeleid

  TNO onderzocht in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in hoeverre Nederlandse bedrijven de oudere werknemer als (groeiend) aandachtspunt in hun bedrijfs-, HRM- en leefstijlbeleid zien.…

  Rapport
 • Het doel van deze brochure is werkgevers te informeren over de vraag hoe zij in hun organisatie beleid kunnen opzetten om overgewicht te beheersen. Ook worden voorbeelden gepresenteerd die onderdeel…

  Brochure