Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • een literatuuronderzoek in opdracht van het ministerie van VWS

  Rapport over wat er al bekend is over discriminatie op de beleidsterreinen van het ministerie van VWS en welke hiaten er zijn in kennis. Discriminatie aanpakken staat inmiddels hoog op…

  Rapport
 • Dat sport en bewegen als middel ingezet kan worden om verschillende sociale doelstellingen te bereiken, daar is iedereen het over eens. Het is echter minder goed bekend hoe en wanneer…

  Factsheet
 • Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Deze factsheet is één van de vier factsheets die inzicht geven in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. De factsheet bevat kennis…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • factsheet

  De visie in beleidskringen op mensen met een handicap is in Nederland in enkele decennia drastisch veranderd. De medisch-institutionele benadering van gehandicapten is ingeruild voor een visie waarbij deïnstitutionalisering, vermaatschappelijking…

  Rapport
 • tips voor gemeenten die samenwerking willen stimuleren tussen maatschappelijke organisaties en sportverenigingen

  Met sport kun je de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van kwetsbare groepen bevorderen. Zoals aan jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen, vrouwen in de opvang of mensen met een psychische beperking. Samenwerking…

  Brochure