Spring naar content

7 publicaties gevonden

 • Een goede netwerkanalyse helpt bij het inzichtelijk maken welke partijen betrokken zijn of betrokken kunnen worden bij samenwerking. Het Kenniscentrum Sport heeft samen met de Wageningen Universiteit (WUR) hiervoor een…

  Factsheet
 • onderzoek naar aanbevelingen om de training Communities in Beweging te verbeteren

  Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de deskundigheidsbevordering van de training CiB van NISB door aanbevelingen te doen op de vorm en inhoud van…

  Rapport
 • een bron van energie, de sociale en fysieke omgeving in interventies ter preventie van overgewicht

  Het project ‘De wijk: een bron van energie’ beoogt overgewicht te voorkomen door het opzetten en uitvoeren van interventies die zich richten op de sociale en fysieke omgeving van gezondheid.…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • workshopverslag

  Op 13 en 14 november 2008 kwamen vijftig professionals uit vijftien verschillende Europese landen bijeen in Wageningen om kennis en ervaring uit te wisselen over nationale strategieën voor beweegstimulering. De…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift