Spring naar content

20 publicaties gevonden

 • monitoringonderzoek naar pakket 1 en 2 BeweegKuur, eindverslagformulier

  Eindverslagformulier van subsidieronde over het monitoringonderzoek naar pakket 1 en 2 BeweegKuur.

  Verslag
 • kennisbehoefte binnen de sport

  Jaarlijks investeren de lokale en nationale overheden ongeveer een miljard euro in de sport. Slechts enkele tienden van een procent daarvan wordt besteed aan onderzoek en onderbouwing van beleid. Om…

  Verslag
 • eenmalig magazine over praktijkgericht onderzoek naar sport, bewegen en gezondheid

  Met dit minimagazine wil ZonMw alle betrokkenen in de wereld van sport, bewegen en gezondheid informeren over de meerwaarde van praktijkgericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek is een intensief samenspel tussen wetenschappelijk…

  Vaktijdschrift
 • managementrapportage subsidieaanvragen, ronde 2013

  De Sportimpuls is een onderdeel van het VWS programma Sport en Bewegen in de Buurt. Dit programma heeft als doel het lokale sportaanbod beter aan te laten sluiten op de…

  Rapport
 • managementrapportage subsidieaanvragen, ronde 2013

  De Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) is ontstaan uit het Lenteakkoord, waarbij het Kabinet extra maatregelen heeft genomen ter preventie van overgewicht bij kinderen. Een van de actiepunten in…

  Rapport
 • overzicht van projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg

  Dit boekje biedt een overzicht van alle 19 transitie-experimenten, 33 onderzoeksprojecten en 10 implementatieprojecten van de 8 netwerken ouderenzorg die met subsidie van ZonMw zijn gestart in de regionale netwerken…

  Boek
 • slotpublicatie van het ZonMw-programma 'diversiteit in het jeugdbeleid'

  Divers is de slotpublicatie van het programma Diversiteit in het Jeugdbeleid. In deze publicatie staat alles over de resultaten van onderzoek, de praktijkprojecten, de Academische Werkplaatsen Diversiteit en meer.

  Brochure
 • ZonMw-programma sport, bewegen en gezondheid

  Deze publicatie betreft een tweede tussentijdse zelfevaluatie van het ZonMw-programma Sport, Bewegen en Gezondheid. Het doel van deze tweede tussentijdse zelfevaluatie is tweeledig. Anderzijds dient de evaluatie als inhoudelijke en…

  Rapport